เกี่ยวกับเรา

สมาร์ท เด็นทัล ดีไซน์ ก่อตั้งในปี 2562 จะนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพรวมถึงบริการที่ช่วย ให้ทันตแพทย์สามารถทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เรายังร่วมมือกับบริษัทระดับโลกที่มี ประสบการณ์ด้านทันตกรรมมากกว่า 10 ปี เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของทันตแพทย์

บริษัทฯ ดำเนินงานด้วยความโปร่งใสตามหลัก มาตรฐานสากลและยึดหลักธรรมาภิบาล

นอกจากนี้ สมาร์ทเด็นทัล ดีไซน์ มุ่งมั่นพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อ นำเสนอนวัตกรรมทางทันตกรรม